metalowymi

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. wielkopol., w pow. średzkim, na Równinie Wrzesińskiej, nad Jez. Raczyńskim;
Zbierański Czesław, ur. 6 XII 1885, Warszawa, zm. 31 V 1982, Nowy Jork,
pionier polskich konstrukcji lotniczych;
część osobistego uzbrojenia ochronnego dawnego wojownika (z wyłączeniem tarczy)
elektrotechn. połączenie metalowej części urządzenia (zwykle izolowanych od części będących pod napięciem) z uziemionym przewodem układu trójfazowego;
zgorzelina, pot. zendra,
warstwa tlenków metali powstająca na powierzchni przedmiotów metalowych podczas nagrzewania ich do wysokich temperatur w atmosferze utleniającej (z. pierwotna) lub podczas obróbki na gorąco i chłodzenia (z. wtórna);
elektrotechn. element metalowy, najczęściej w postaci tulei, przeznaczony do zaciskowego łączenia (np. przez sprasowanie lub zaciśnięcie za pomocą wkrętów) 2 lub więcej nieizolowanych (gołych) przewodów elektrycznych w celu uzyskania ich elektrycznego i mechanicznego połączenia.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia