metalowymi

Encyklopedia PWN

wytwarzanie na powierzchni przedmiotów metalowych lub niemetalowych cienkich powłok ze złota — dekoracyjnych, chroniących przed czynnikami atmosferycznymi oraz chem. i/lub mających inne żądane właściwości;
odpady produkcyjne i zużyte przedmioty metalowe, nadające się jedynie do przerobu w piecach metalurgicznych lub przeróbki chem.;
tkanina lita z wątkiem metalowym złotym;
sygnatury umieszczone na wyrobie ceramicznym, zwykle pozwalające określić miejsce i czas powstania przedmiotu, niekiedy także autora i datę modelu oraz dekoracji;
fiz. powierzchnia ciała odbijająca regularnie i niemal całkowicie padające na nią promieniowanie (elektromagnetyczne, sprężyste, cząstek naładowanych);
zwój, wolumen,
pierwotna forma książki rękopiśmiennej;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia