zerowanie
 
Encyklopedia PWN
zerowanie,
elektrotechn. połączenie metalowej części urządzenia (zwykle izolowanych od części będących pod napięciem) z uziemionym przewodem układu trójfazowego;
stosowane w celu ochrony przed porażeniem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia