kopolimerem

Encyklopedia PWN

polimer fluorowy, otrzymywany przez polimeryzację tetrafluoroetylenu;
Proń Adam, ur. 7 X 1951, Sosnowiec,
chemik;
propen, propylen, CH2=CH–CH3,
związek organiczny, węglowodór nienasycony, (alken),
silikony
[ang. < łac.],
polimery silikonowe,
syntetyczne materiały polimerowe, których gł. składnikiem są polisiloksany, tj. związki wielkocząsteczkowe o szkielecie siloksanowym zbudowanym, podobnie jak w krzemianach nieorg. (krzemiany), na przemian z atomów tlenu i krzemu –O–Si–O–Si–O–;
styren
[łac. < gr.],
winylobenzen, fenyloetylen,
najprostszy związek aromatyczny z alkenowym łańcuchem bocznym, C6H5–CH=CH2;
tetrafluoroeten, tetrafluoroetylen, perfluoroetylen, F2C=CF2,
związek org.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia