kopolimerem

Encyklopedia PWN

polimery
[gr. polymerēs ‘wieloczęściowy’],
związki złożone z makrocząsteczek organicznych lub (rzadziej) nieorganicznych;
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
polimer o budowie ;
winylidenu chlorek, 1,1-dichloroeten, 1,1-dichloroetylen, H2C=CCl2,
związek organiczny z grupy fluorowcopochodnych;
akrylowy kwas, kwas propenowy, kwas etenokarboksylowy, kwas winylokarboksylowy, CH2=CH–COOH,
związek organiczny; bezbarwna ciecz o ostrym zapachu; temperatura topnienia 13°C, temperatura wrzenia 141,6°C;
polska nazwa handlowa włókien poliakrylonitrylowych (kopolimer akrylonitrylu — ok. 90% oraz akrylanu metylu i kwasu itakonowego — ok. 10%);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia