kopolimerem

Encyklopedia PWN

tworzywa sztuczne, tworzywa wielkocząsteczkowe,
materiały, których głównym składnikiem są polimery, najczęściej organiczne;
winylu chlorek, chloroeten, chloroetylen, H2C=CHCl,
związek organiczny z grupy fluorowcopochodnych;
winylu octan, H2C=CHOOCCH3,
związek organiczny, winylowy ester kwasu octowego;
włókna syntetyczne otrzymywane z polimerów i kopolimerów chlorku winylu oraz z chlorowanego poli(chlorku winylu);
włókna syntetyczne otrzymywane z polimerów, w których cząsteczkach występują wiązania uretanowe –NH–CO–O–;
chem., technol. metoda produkcji długich kształtek profilowanych (prętów, rur, węży) oraz folii z termoplast. i termoutwardzalnych tworzyw sztucznych przy użyciu wytłaczarki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia