kopolimerem

Encyklopedia PWN

kopolimery
[łac.-gr.],
polimery, w których skład wchodzą co najmniej 2 różne mery; polimery.
termoplast. tworzywo sztuczne otrzymywane z akrylonitrylu (AN), butadienu (B) i styrenu (S);
kauczuk
[fr. < indiań. cahuchu ‘łzy drzewa’],
naturalne lub syntetyczne tworzywo odznaczające się dużą elastycznością (elastomery).
kauczuk syntetyczny, kopolimer butadienu z akrylonitrylem;
kauczuk syntetyczny będący kopolimerem butadienu ze styrenem;
kauczuk syntetyczny będący kopolimerem izobutenu z niewielką ilością izoprenu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia