kopolimerem

Encyklopedia PWN

nazwa tworzywa sztucznego, kopolimeru chlorku winylu i akrylanu etylu, produkowanego w niem. firmie Dynamit Nobel GmbH;
składnik spoiwa lakierowego zdolny do tworzenia (samodzielnie lub w połączeniu z pigmentami, wypełniaczami, środkami pomocniczymi) powłoki lakierowej;
czujnik, sensor:
farby, których spoiwem jest dyspersja wodna niektórych substancji błonotwórczych (np. poli(octanu winylu), kopolimerów akrylowych) z dodatkiem emulgatorów i stabilizatorów;
karbazol, dibenzopirol, difenylenoimina,
związek heterocykliczny o cząsteczce trójpierścieniowej, kryształy;
kauczuk chloroprenowy, polichloropren,
rodzaj kauczuku syntetycznego, homopolimer chloroprenu lub jego kopolimer z izoprenem (H2C=C(CH3)–CH=CH2);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia