kopolimerem

Encyklopedia PWN

sztywne tworzywa porowate (piankowe), najczęściej z poliuretanów, z poliuretanoizocyjanuranów, z polistyrenu wysokoudarowego lub kopolimeru akrylonitrylu, butadienu i styrenu (ABS);
polimery otrzymywane w wyniku polimeryzacji monomerów akrylowych lub metakrylowych;
polimer o budowie ;
polimer o budowie [–CH2–CCl2–]n;
polimery z ugrupowaniami jonowymi lub ulegającymi jonizacji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia