wytłaczanie
 
Encyklopedia PWN
wytłaczanie,
chem., technol. metoda produkcji długich kształtek profilowanych (prętów, rur, węży) oraz folii z termoplast. i termoutwardzalnych tworzyw sztucznych przy użyciu wytłaczarki.
Wytłaczarki tłokowe, pracujące periodycznie, zawierają ogrzewany cylinder z poruszającym się wewnątrz tłokiem; cylinder jest zakończony z jednej strony głowicą z otworem (tzw. ustnikiem) formującym kształtkę, z drugiej zaś — zamknięty tłokiem; do cylindra wprowadza się tłoczywo i po uplastycznieniu przetłacza się przez ustnik; w wytłaczarkach ślimakowych, pracujących w sposób ciągły, funkcję tłoka spełnia obracający się ślimak. Rosnące znaczenia ma wytłaczanie reaktywne, podczas którego przebiegają reakcje chem.; jeżeli w takiej reakcji biorą udział 2 polimery, to powstają kopolimery blokowe; jeśli zaś do wytłaczarki wprowadza się monomer wraz z inicjatorem polimeryzacji, to jest to dogodna metoda wytwarzania polimeru (np. poliformaldehydu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia