Proń Adam
 
Encyklopedia PWN
Proń Adam, ur. 7 X 1951, Sosnowiec,
chemik;
od 1993 profesor Politechniki Warsz., 1993–96 — AGH; od 1998 pracuje w Commissariat à l`Energie Atomique w Grenoble; prace z dziedziny polimerów przewodzących prąd elektr. i nauki o materiałach; 1977–80 wspólnie z A.G. MacDiarmidem badał przewodzące postacie poliacetylenu i poli(p-fenylenu); otrzymał nowe polimery i kopolimery przewodzące, gł. pochodne politiofenu i polianiliny; poprzez modyfikację chem. polianiliny uzyskał (2000) termicznie trwałe tworzywo przewodzące o doskonałych właściwościach mech.; 2002 otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Pol. za prace nad polimerami przewodzącymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia