katalizatorem

Encyklopedia PWN

projektowanie takich produktów i procesów chem., które pozwalają zredukować lub wyeliminować użycie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych;
Grubbs Robert Howard, ur. 27 II 1942, Calvert City (stan Kentucky),
chemik amerykański;
związek chem. zapoczątkowujący reakcję polimeryzacji, powodujący wytwarzanie ośrodków wzrostu makrocząsteczek;
heterogeniczna reakcja katalityczna, w której reagenty są w stanie gazowym, a katalizator jest ciałem stałym;
kraking
[ang.],
krakowanie,
proces technol. polegający na rozszczepianiu wielkich cząsteczek węglowodorów na cząsteczki zawierające mniej atomów węgla, zachodzący w wyniku rozrywania wiązań między atomami węgla;
woda, tlenek diwodoru, oksydan, H2O,
związek tlenu i wodoru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia