katalizatorem

Encyklopedia PWN

związki chemiczne żelaza i chloru, w których chlor występuje na −I stopniu utlenienia:
związki żelaza z tlenem:
żelazo, Fe, ferrum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26;
żywice syntetyczne otrzymywane przez polikondensację fenolu i jego homologów (krezole, ksylenole) z wodnymi roztworami formaldehydu (formaliną).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia