katalizatorem

Encyklopedia PWN

bioelektrochemia
[gr.],
elektrochemia biologiczna,
dziedzina nauki z pogranicza chemii i biologii badająca biol. procesy przebiegające z przeniesieniem ładunku (procesy redoks, transport jonowy) oraz wykorzystująca metody elektrochem. do poznawania lub odtwarzania innych zjawisk i procesów w układach biologicznych.
bizmut, Bi, bismutum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 83;
przyspieszanie (kataliza) reakcji elektrodowej w wyniku silnego oddziaływania, często z utworzeniem wiązania chem., reagenta (substratu, produktu pośredniego lub końcowego) z powierzchnią elektrody;
związki metaloorg. o wzorach ogólnych RAlX2, R2AlX, R3Al (R — alkil lub aryl, X — atom wodoru, fluorowca lub grupa np. alkoksylowa, aminowa lub tiolowa) i cząsteczkach, w których atom glinu jest bezpośrednio połączony z atomem węgla.
kauczuki syntetyczne będące polimerami buta-1,3-dienu;
substancja stała katalizująca reakcję między gazowymi reagentami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia