historycznego

Encyklopedia PWN

wszelkie pozostałości różnych przejawów życia i działania człowieka w przeszłości, będące odbiciem procesu dziejowego i jako takie — faktami historycznymi;
zdolność postrzegania losów własnych i swojej grupy jako części linearnego procesu historycznego;
nauka badająca przemiany środowiska geogr., które dokonały się w przeszłości pod wpływem działalności ludzkiej oraz czynników przyrodniczych;
centralna organizacja historyków pol., (profesjonalistów i amatorów), z siedzibą w Warszawie (od 1950, 1886–1945 Lwów, 1945–50 Kraków);
Żydowski Instytut Historyczny — Instytut Naukowo-Badawczy, do 1994 Żydowski Instytut Historyczny (ŻIH),
instytucja nauk., archiwum, muzeum oraz biblioteka podległe Minsterstwu Kultury oraz współpracujące ze Stow. ŻIH (właściciel siedziby i zbiorów Instytutu).
„Studia Historyczne”, do 1967 „Małopolskie Studia Historyczne”,
kwartalnik hist., wyd. od 1958 w Krakowie, początkowo przez Pol. Tow. Historyczne, od 1967 przez Oddział PAN w Krakowie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia