historycznego

Encyklopedia PWN

Żmudź, litew. Žemaitija
[litew. žemas ‘niski’],
historyczna kraina litewska;
kultura muzyczna Żydów.
sztuka Żydów w diasporze.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia