historycznego

Encyklopedia PWN

kraina historyczna w Niemczech, między Frankfurtem n. Menem a Giessen, nad rz. Wetter (Frankonia);
w najogólniejszym sensie rezultat wszelkich możliwych aktów poznania; w węższym znaczeniu — ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania;
państwo wyspiarskie w północno-zachodniej Europie, na Wyspach Brytyjskich, na Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym
Wielka Karta Swobód, Wielka Karta Wolności, łac. Magna Charta Libertatum, Magna Carta, ang. The Great Charter,
akt wydany VI 1215 przez króla Anglii Jana bez Ziemi na błoniu Runnymede nad Tamizą koło Windsoru.
terytorium historyczne w dorzeczu środkowej Warty.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia