wiedza
 
Encyklopedia PWN
wiedza,
w najogólniejszym sensie rezultat wszelkich możliwych aktów poznania; w węższym znaczeniu — ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania;
w społeczeństwach współczesnych wiedza w tym znaczeniu to przede wszystkim, choć nie wyłącznie, wiedza naukowa; zajmuje się nią głównie teoria poznania i filozofia nauki. W szerokim znaczeniu — wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń itp., którym przypisuje się wartość poznawczą i/lub praktyczną; wiedza w tym znaczeniu może nie mieć z nauką nic wspólnego, gdyż często odnosi się do zjawisk, którymi nauka w ogóle się nie zajmuje, zawiera twierdzenia jawnie z nauką sprzeczne oraz nie zakłada konieczności uzasadniania głoszonych twierdzeń za pomocą procedur uznanych w nauce; występuje również w takich społeczeństwach, w których nauka (w obecnym rozumieniu) nie istnieje; wiedza w tym znaczeniu jest badana przez antropologów społecznych i kulturowych, socjologów, historyków itd. jako ważny aspekt życia społecznego. Wiedza jest pojęciem bardzo szerokim, toteż często dodaje się do niego dodatkowe określenia, wskazujące, o jaką wiedzę chodzi. Rozróżnia się rodzaje wiedzy ze względu na przedmiot, jakiego ona dotyczy (np. wiedza społeczna, historyczna), jej pochodzenie (np. wiedza empiryczna, aprioryczna, objawiona), zasięg (np. wiedza ezoteryczna, specjalistyczna), status poznawczy (np. wiedza naukowa, potoczna, teoretyczna), okres występowania, lokalizację geograficzną itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia