historycznego

Encyklopedia PWN

czasopismo społ.-kult., wyd. i redagowane 1782–92 w Warszawie przez księdza P. Świtkowskiego (zmodyfikowany tytuł Pamiętnik Polityczno-Historyczny przypadków, ustaw, osób, miejsc i pism wiek nasz szczególniej interesujących),
organizacja nauk., zał. 1946 w Londynie, działająca poza Polską;
chronologia historyczna, chronologia techniczna,
nauka pomocnicza historii badająca na podstawach astr. podziały czasu i ich rozwój hist. oraz sprowadzająca dawne rachuby czasu do obecnej;
czasopismo nauk., wyd. od 1948 w Poznaniu;
metodol. zdania (twierdzenia) ogólne, odnoszące się do większej liczby faktów z przeszłości, zawierające wyznaczniki czasowo-przestrzenne, bądź imiona własne czy terminy, które nie dają się zdefiniować bez imion własnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia