„Pamiętnik Polityczny i Historyczny, dziejów, ustaw, osób, miejsc i pism nasz wiek szczególniej interesujących”
 
Encyklopedia PWN
„Pamiętnik Polityczny i Historyczny, dziejów, ustaw, osób, miejsc i pism nasz wiek szczególniej interesujących”,
czasopismo społ.-kult., wyd. i redagowane 1782–92 w Warszawie przez księdza P. Świtkowskiego (zmodyfikowany tytuł Pamiętnik Polityczno-Historyczny przypadków, ustaw, osób, miejsc i pism wiek nasz szczególniej interesujących),
zamieszczał rozprawy autorów pol. i przekłady oraz informacje o wydarzeniach w Europie i na świecie; zainteresowania współpracowników czasopisma zwracały się gł. ku problematyce społ., ekon., gosp. i roln., statystyce, geografii, ale także historii oraz kwestiom polit., zwłaszcza w okresie obrad Sejmu Czteroletniego; jakość materiałów zamieszczonych w periodyku sprawia, że jest cennym źródłem życia gosp. Polski w końcu XVIII w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia