historycznego

Encyklopedia PWN

instytucja nauk., zał. 1945 przez księdza W. Meyszytowicza, H. Paszkiewicza, K. Lanckorońską, J. Michałowskiego;
Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne, Polish American Historical Association (PAHA),
towarzystwo nauk. badające przeszłość Polonii w Stanach Zjedn.;
kwartalnik hist., wyd. od 1905 w Warszawie;
czasopismo hist., półrocznik, wyd. od 1925 w Poznaniu (z przerwą 1939–45), organ Poznańskiego TPN;
socjologia wykraczająca w swoich badaniach poza społeczeństwo współcz. i korzystająca obecnie ze źródeł typowych raczej dla historiografii niż socjologii.
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, do 1957 pod nazwą „Sobótka”,
nauk. czasopismo hist., wyd. od 1946 we Wrocławiu przez Wrocławskie Tow. Miłośników Historii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia