grupowe

Encyklopedia PWN

psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
współczesny nurt ekonomii marksistowskiej, zwany niekiedy ekonomią neomarksowską,
zjawisko różnorodnie definiowane i opisywane z wielu perspektyw, najczęściej jako relacja człowieka do sacrum.
sacharydy
[łac.],
węglowodany, cukry, cukrowce,
polihydroksylowe aldehydy (aldozy) lub ketony (ketozy), o wzorze sumarycznym (CH2O)n, oraz ich pochodne.
procesy zachodzące między powierzchniami trącymi ciał stałych, spowodowane wprowadzeniem środków smarnych; także czynność wprowadzania środków smarnych między trące powierzchnie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia