grupowe

Encyklopedia PWN

socjotechnika
[łac.-gr.],
dyscyplina lotnictwa sportowego;
biblioteki organicznie związane ze szkołami, uczestniczą w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
psychol. poznawcze ujmowanie przez człowieka samego siebie we wszelkich możliwych relacjach z samym sobą oraz światem zewnętrznym.
zaspokajanie potrzeb pokarmowych zwierząt gospodarskich na podstawie znajomości fizjologii i procesów biochem. związanych z mechanizmem trawienia pasz i przyswajania składników odżywczych oraz znajomości składu chem., strawności i wartości pokarmowej pasz.
dział analizy chem. poświęcony badaniu specjacji (chem.) w próbkach naturalnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia