socjotechnika
 
Encyklopedia PWN
socjotechnika
[łac.-gr.],
działanie indywidualne lub grupowe zmierzające do uzyskania pożądanego zachowania jednostek i grup społ.; także kierunek refleksji nad celowymi działaniami społ., przyjmujący ich skuteczność za gł. lub jedno z gł. kryteriów analizy; w tym znaczeniu socjotechnika jest rozumiana bądź jako wiedza o skutecznych działaniach społ., bądź jako nauk. teoria skutecznych działań społ. i wówczas jest uszczegółowieniem prakseologii w odniesieniu do dziedziny stosunków społ., a jej dyrektywy ogólne są prakseologicznym przekształceniem twierdzeń teorii socjol. i psychologicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia