grupowe

Encyklopedia PWN

impuls
[łac.],
techn. przebieg wielkości fiz. mający postać krótkotrwałej (zwykle skokowej) zmiany jej wartości w stosunku do poziomu ustalonego (np. zera);
judaizm
[łac. < gr. < hebr.],
mozaizm, wyznanie mojżeszowe,
religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego.
substancje krystaliczne lub amorficzne, w których strukturach występują czworościany (tetraedry) SiO4.
Largillière
[larżiljẹ:r]
Nicolas de, ur. 10 X 1656, Paryż, zm. 20 III 1746, tamże,
malarz francuski;
socjol. kulturowo akceptowany związek między osobami przeciwnej płci, w którym utrzymywanie stosunków seksualnych jest aprobowane i z którym jest związane oczekiwanie, że narodzą się w nim dzieci.
Maria, Maryja, Matka Boża, Bogurodzica, Najświętsza Maria Panna, ur. przed 20 r. p.n.e., zm. po 30 r. n.e.,
matka Jezusa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia