grupowe

Encyklopedia PWN

faszyzm
[wł < łac.],
masowy ruch polityczny, ideologia o skrajnie nacjonalistycznym charakterze, totalitarny reżim polityczny we Włoszech po wyeliminowaniu opozycji parlamentarnej w połowie lat 20. XX w.
białka zawierające do kilkudziesięciu procent sacharydów połączonych z białkiem wiązaniem glikozydowym (glikokoniugaty);
mat. niepusta rodzina G wzajemnie jednoznacznych przekształceń ustalonego zbioru X na siebie, zamknięta ze względu na składanie przekształceń i branie elementu przeciwnego (jeśli f, gG, to fgG oraz jeśli fG, to także f −1G);
Hogarth
[hə̣uga:rŧ]
William Wymowa, ur. 10 XI 1697, Londyn, zm. 25 lub 26 X 1764, tamże,
angielski malarz, grafik, rytownik.
homomorfizm
[gr.],
mat. zachowujące działania odwzorowanie jednego systemu algebraicznego (np. grupy, pierścienia) w inny system tego samego typu, tzn. h jest homomorfizmem z grupy F w grupę G, jeśli każdemu elementowi a ∈ F przyporządkowuje h(a) ∈ G i dla dowolnych a1, a2 ∈ F spełniony jest warunek h(a1 ⊙ a2) = h(a1) ⊕ h(a2), gdzie ⊙ i ⊕ — działania grupowe odpowiednio w F i G.
Hotentoci, nazwa własna Khoi-Khoin,
lud zamieszkujący południową i południowo-zachodnią Afrykę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia