grupowe

Encyklopedia PWN

jedno z podstawowych pojęć socjologii. Grupa społeczna jest zbiorowością ludzi zespolonych więzią społeczną, przejawiającą się w poczuciu łączności, przynależności grupowej i działaniu na rzecz realizacji wspólnych celów.
paczka falowa, pakiet falowy,
fiz. fala skupiona w ograniczonym obszarze przestrzeni.
fiz. prędkość rozchodzenia się sygnału świetlnego (ogólnie, fali elektromagnetycznej);
Barendsz Dirck, Theodorus Bernardus Amsterodamus, ur. 1534, Amsterdam, zm. 26 V 1592, tamże,
holenderski malarz i rysownik;
Bowles
[boulz]
Samuel, ur. 1939, New Haven (stan Connecticut),
amerykański ekonomista i filozof;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia