grupowe

Encyklopedia PWN

dziedzina socjologii zajmująca się badaniem małych grup społecznych.
folklor
[ang. folk-lore ‘wiedza ludu’],
synkretyczna, wieloskładnikowa forma lud. kultury symbol.-artystycznej.
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
Hals Frans, ur. między 1581 a 1585, Antwerpia, zm. 29 VIII 1666, Haarlem,
malarz holenderski.
pluralizm
[łac.],
pluralizm polityczny,
pojęcie odnoszące się do funkcjonowania społeczeństw demokratycznych oraz mechanizmu podejmowania decyzji politycznych.
pilotowanie statków powietrznych (samolotów, szybowców, śmigłowców) lub ich grup, polegające na wykonywaniu manewrów charakteryzujących się zamierzonym kształtem toru, zmianami prędkości liniowych i kątowych ruchu oraz wysokości lotu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia