więź społeczna
 
Encyklopedia PWN
więź społeczna,
socjol. całokształt stosunków, zależności i podobieństw między członkami zbiorowości, grupy społ. lub społeczeństwa, decydujących o tym, że tworzą one względnie zwarte i wyodrębniające się spośród innych całości;
w różnych społeczeństwach i okresach dominują różne typy w.s.; zagadnienie to było przedmiotem zainteresowania socjologów, którzy wskazywali np. na różnice między wspólnotą i stowarzyszeniem (F. Tönnies), solidarnością mech. i org. (E. Durkheim), społeczeństwami rodowymi i terytorialnymi (L. Krzywicki) itp.; metaforyczne określenie w.s. nie ma ściśle określonego znaczenia; w zależności od charakteru danej teorii nacisk pada na zjawiska obiektywne (np. podział pracy) bądź na zjawiska subiektywne (wola, świadomość, postawy itp.); termin w.s. występował szczególnie często w socjologii polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia