funkcyjna

Encyklopedia PWN

skala
[łac.],
metrol. zasada odwzorowania zbioru elementów (np. zjawisk, liczb, wartości wielkości) na inny zbiór, którego elementy są jednoznacznie związane z elementami zbioru przekształcanego;
ugrupowanie atomów będące grupą funkcyjną aldehydów; formyl.
zestaw kombinacji elementów sygnału telegraficznego przesyłanego przez urządzenia telegraficzne;
amidowa grupa, –C(O)NH2,
ugrupowanie atomów będące grupą funkcyjną amidów.
jednowartościowa grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin i amidów;
związki organiczne, pochodne amoniaku, w którego cząsteczce 1, 2 lub 3 atomy wodoru są zastąpione grupami alifatycznymi — aminy alifatyczne, lub aromatycznymi — aminy aromatyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia