grupa funkcyjna
 
Encyklopedia PWN
grupa funkcyjna,
ugrupowanie kilku atomów (lub pojedynczy atom) charakterystyczne dla danej grupy związków organicznych, np. grupa karboksylowa –COOH dla kwasów karboksylowych, grupa nitrowa –NO2 dla związków nitrowych;
grupy funkcyjne są elementami cząsteczek decydującymi o głównych chemicznych właściwościach związków organicznych i dlatego stanowią podstawę ich klasyfikacji; w jednej cząsteczce związku organicznego może występować jedna grupa funkcyjna (np. aldehydy) albo kilka jednakowych (np. alkohole polihydroksylowe) lub kilka różnych (np. aminokwasy) grup funkcyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia