grupa funkcyjna
 
Encyklopedia
grupa funkcyjna,
ugrupowanie kilku atomów (lub pojedynczy atom) charakterystyczne dla danej grupy związków organicznych, np. grupa karboksylowa –COOH dla kwasów karboksylowych, grupa nitrowa –NO2 dla związków nitrowych;
grupy funkcyjne są elementami cząsteczek decydującymi o głównych chemicznych właściwościach związków organicznych i dlatego stanowią podstawę ich klasyfikacji; w jednej cząsteczce związku organicznego może występować jedna grupa funkcyjna (np. aldehydy) albo kilka jednakowych (np. alkohole polihydroksylowe) lub kilka różnych (np. aminokwasy) grup funkcyjnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia