osmoforowa grupa
 
Encyklopedia PWN
osmoforowa grupa,
urgupowanie atomów w cząsteczce związku chemicznego (grupa funkcyjna) mające znaczny wpływ na zapach związku (grupa zapachowa; gr. osmē ‘zapach’);
np. grupa aldehydowa, ketonowa, hydroksylowa, estrowa, tiolowa, sulfidowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia