skala
 
Encyklopedia PWN
skala
[łac.],
metrol. zasada odwzorowania zbioru elementów (np. zjawisk, liczb, wartości wielkości) na inny zbiór, którego elementy są jednoznacznie związane z elementami zbioru przekształcanego;
oznacza to, że znając element jednego ze zbiorów można określić odpowiadający mu element drugiego zbioru, stosując zasadę przekształcenia. Skala jest zatem funkcją różnowartościową w znaczeniu matematycznym. Przykładem skali o zależności liniowej między elementami zbiorów jest skala oparta na prostej proporcjonalności, np. skala 1 : 10 000, wg której wymiary liniowe na rysunku techniczne lub mapie stanowią 1/10 000 wymiarów rzeczywistych; przykładem skali o zależności logarytmicznej jest skala wysokości dźwięków, w której różnica między wysokością 2 dźwięków jest określona logarytmem stosunku ich częstości akustycznej. W matematyce stosuje się też termin skala funkcyjna na określenie zbioru wartości funkcji y = f(x), odkładanych (w postaci podziałki) na osiach liczbowych przy sporządzaniu nomogramów i wykresów; przykładem skali funkcyjnej jest skala logarytmiczna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia