skala logarytmiczna
 
Encyklopedia PWN
skala logarytmiczna, podziałka logarytmiczna,
rodzaj skali funkcyjnej: po jednej stronie osi są zaznaczone punkty odpowiadające wartościom funkcji f(x) = logx (najczęściej z przedziału [0, 1]), po drugiej zaś — przy odpowiednich punktach osi odpowiadające im wartości argumentu (z przedziału [1, 10]);
odwzorowanie osi liczbowej x o podziałce logarytmicznej na oś u o podziałce liniowej opisuje funkcja u = lgx. Skalę logarytmiczną stosuje się przy sporządzaniu wykresów (na papierze logarytmicznym lub półlogarytmicznym — o jednej osi współrz. z podziałką liniową), zwłaszcza gdy prowadzi to do prostego kształtu wykresu (np. wykres zależności na papierze logarytmicznym jest linią prostą, gdyż lgy = 2/3 lgx).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia