suwak logarytmiczny
 
Encyklopedia PWN
suwak logarytmiczny,
przyrząd służący do wykonywania przybliżonych obliczeń, działający na zasadzie dodawania logarytmów;
umożliwia dosyć szybkie mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, wykonywanie obliczeń trygonometrycznych oraz innych rachunków; zasadniczą część suwaka logarytmicznego stanowią skale, na których zaznaczono logarytmy liczb od 1 do 10 (skala logarytmiczna); np. przesuwając odpowiednio skale względem siebie, można dodać logarytmy rozważanych liczb, a następnie odczytać iloczyn tych liczb; na oddzielnych skalach suwaka logarytmicznego są zaznaczone także logarytmy funkcji trygonometrycznych oraz wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych; zwykle suwaki logarytmiczne dają dokładność rzędu 2–3 cyfr znaczących. Wynaleziony ok. 1620 przez angielskiego astronoma i matematyka E. Guntera; zastąpiony dopiero przez kalkulatory i komputery.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia