funkcyjna

Encyklopedia PWN

ugrupowanie kilku atomów (lub pojedynczy atom) charakterystyczne dla danej grupy związków organicznych, np. grupa karboksylowa –COOH dla kwasów karboksylowych, grupa nitrowa –NO2 dla związków nitrowych;
mat. przestrzeń, której elementami są jakieś funkcje.
skala przyjęta na osi liczbowej, której podziałka odpowiada wartościom pewnej funkcji;
mat. równania, w których niewiadomymi są funkcje;
mat. ciąg, którego wyrazami są funkcje.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia