funkcyjna

Encyklopedia PWN

białka, proteiny,
związki wielkocząsteczkowe zbudowane z reszt aminokwasowych (aminokwasy), połączonych wiązaniem peptydowym.
chemia bionieorganiczna, biochemia nieorganiczna,
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy (z pogranicza chemii i biologii) badająca pierwiastki chem. (i ich związki, gł. koordynacyjne) występujące w organizmach żywych i istotne dla funkcjonowania tych organizmów, a także syntetyczne modele kompleksów biologicznych.
deaminacja, deaminowanie,
chem. reakcja chem., w której wyniku zostają usunięte I-rzędowe grupy aminowe z cząsteczek związków organicznych;
Debussy
[debüsị]
Claude Achille Wymowa, ur. 22 VIII 1862, Saint-Germain-en-Laye, zm. 25 III 1918, Paryż,
kompozytor francuski.
związki org. znane jedynie w postaci mono-, di- i tripodstawionych triazenu określonego wzorem NH=N–NH2, w których podstawnikami (zastępującymi atomy wodoru) mogą być zarówno grupy alkilowe i arylowe, jak i grupy funkcyjne (np. hydroksylowa, nitrowa, sulfonowa);
związki org. o wzorze ogólnym [ArN≡N]+X , gdzie X oznacza anion kwasu nieorg. (sole diazoniowe) albo jon wodorotlenkowy OH (wodorotlenki diazoniowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia