florystyczna

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie pomor., na pograniczu Pojezierza Iławskiego i Doliny Kwidzyńskiej, nad Liwą.
Łapczyński Kazimierz, ur. 16 III 1823, Kupiszki (pow. wiłkomirski), zm. 14 XII 1892, Warszawa,
botanik, inżynier;
łąka, łąka trwała, łąka naturalna,
teren pokryty zwartą roślinnością zielną złożoną z licznych (300–400) gatunków, przeważnie wieloletnich traw, roślin motylkowych, turzyc, ziół i chwastów, które tworzą różnorodne zbiorowiska w zależności od warunków siedliskowych i pratotechnicznych (pratotechnika).
dziedzina wiedzy o łąkach i pastwiskach jako naturalnych (trwałych), półnaturalnych i przemiennych ekosystemach trawiastych.
w. gminna w woj. małopol., w pow. krak., na jednym z najwyższych wzniesień północnej części Pogórza Wielickiego;
jezioro rynnowe na Pojezierzu Mrągowskim, w dorzeczu Krutyni, w woj. warmińsko-mazurskim, na wys. 125 m, na wschodzie i zachodzie otoczone lasami Puszczy Piskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia