florystyczna

Encyklopedia PWN

najwyższa część Pojezierza Zachodniopomorskiego, rozciąga się od górnej Radwi po górną Słupię, między Wysoczyzną Polanowską na północy a Równiną Charzykowską na południu; pow. ok. 1,4 tys. km2;
w. w woj. wielkopol., w pow. szamotulskim (gmina Kaźmierz), na Pojezierzu Poznańskim, nad jez. Bytyń.
Czeczottowa Hanna, ur. 3 II 1888, Petersburg, zm. 17 III 1982, Warszawa,
żona Henryka Czeczotta, paleobotanik i fitogeograf;
najwyższe wzniesienie morenowych Wzgórz Dylewskich (Garb Lubawski), na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim;
fitosocjologia
[gr.],
socjologia roślin, fitocenologia,
ekol. nauka o zbiorowiskach roślinnych;
ekol. typ roślinności, w którym dominuje określona forma życiowa roślin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia