florystyczna

Encyklopedia PWN

pustynia w Namibii, na wybrzeżu O. Atlantyckiego, między rz.: Oranje na południu i Kunene na północy;
w. w woj. opolskim (pow. opolski, gmina Prószków);
zespół zabiegów pratotechn. mających na celu przywrócenie zdegradowanym użytkom zielonym wysokiej wartości gosp., podniesienie plonu oraz poprawę składu florystycznego i wartości pokarmowej runi;
jezioro rynnowe, największe na Pojezierzu Brodnickim, w dorzeczu Drwęcy, w woj. kujawsko-pomor., na zachód od w. Tereszewo, na wys. 77 m, w Brodnickim Parku Krajobrazowym;
Pawłowski Bogumił, ur. 25 XI 1898, Kraków, zm. 27 VII 1971, Olimp (Grecja, zmarł tragicznie),
botanik (florysta i geobotanik);
miasto w województwie opolskim, w powiecie opolskim, na Równinie Niemodlińskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia