florystyczna

Encyklopedia PWN

obszar objęty ochroną ze względu na występowanie w stanie zbliżonym do naturalnego ekosystemów, określonych gatunków roślin lub zwierząt albo obiektów przyrody nieożywionej o dużej wartości naukowej, przyrodniczej, kulturowej lub krajobrazowej;
Rzączyński Gabriel, ur. 6 VII 1664, Podlasie lub Podole, zm. 12 XI 1737, Gdańsk;
przyrodnik, jezuita;
rz., lewy dopływ Warty, płynie na Pojezierzu Poznańskim, w woj. wielkopol.;
skalna roślinność, litofity, naskalne rośliny,
rośliny zasiedlające podłoże skalne;
grupa ludów indoeur. zamieszkujących znaczne obszary środkowej i wschodniej Europy.
miasto w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, na północnym skraju Wysoczyzny Żelechowskiej, nad Świdrem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia