Rzączyński Gabriel
 
Encyklopedia PWN
Rzączyński Gabriel, ur. 6 VII 1664, Podlasie lub Podole, zm. 12 XI 1737, Gdańsk;
przyrodnik, jezuita;
nauczał w szkołach jezuickich; jego Historia naturalis curiosa Regni Poloniae... (1721) oraz Auctuarium historiae naturalis Regni Poloniae... (1742) były pierwszymi opisami ziem pol. pod względem bogactw naturalnych oraz faunistycznym i florystycznym; mimo wielu nieścisłości i obciążenia przesądami stanowiły przez długi czas gł. źródło wiadomości o przyrodzie Polski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia