florystyczna

Encyklopedia PWN

najwyższe rangą jednostki fitogeogr. w podziale florystycznym szaty roślinnej kuli ziemskiej;
ekol. ogół występujących na Ziemi zbiorowisk roślinnych;
roln. klasyfikacja (systematyzacja) użytków zielonych zróżnicowanych pod względem siedliskowo-florystycznym, oparta na kryteriach fizjograficzno-siedliskowych;
zespół roślinny, asocjacja roślinna,
ekol. typ zbiorowiska roślinnego;
w. w woj. pomor., w pow. puckim (gmina Krokowa), na Wybrzeżu Słowińskim, ok. 2 km od brzegu Morza Bałtyckiego, w otoczeniu lasów sosnowych;
Browicz Kazimierz, ur. 17 XII 1925, Częstochowa, zm. 11 VI 2009, Warszawa,
botanik dendrolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia