roślinność Ziemi
 
Encyklopedia PWN
przedmiot badań zarówno botaniki (fitogeografii i fitosocjologii), jak i geografii; opisy roślinności są oparte na tzw. typach roślinności — jednostkach fizjonomiczno-ekol., którym są podporządkowane formacje roślinne; jeden z najprostszych podziałów roślinności, używany gł. w geografii, wyróżnia 9 typów (grup formacji): lasy, formacje krzewiaste, sawanny i stepy, łąki i ziołorośla, formacje krzewinkowe, formacje terofitów (jednorocznych efemerydów), pustynie, formacje wód śródlądowych, formacje mórz; większe znaczenie nauk. mają podziały oparte na kryteriach florystycznych, stosowane w fitosocjologii. Rozmieszczenie roślinności na kuli ziemskiej wiąże się ściśle ze strefowością klim. (w każdej strefie roślinność naturalna jest swoista); strefy roślinności to obszary dominowania określonych typów formacji, niezależnie od ich składu florystycznego (gatunkowego); z czynnikami klim. wiąże się też piętrowość roślinności w górach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia