sawanna
 
Encyklopedia PWN
sawanna,
ekol. formacja roślinna, w której dominują duże trawy, a pośród nich występują pojedyncze drzewa lub ich niewielkie grupy;
w zależności od gleby i klimatu roślinność sawanna bywa prawie czysto trawiasta lub z drzewami; istnieją sawanny suche, ale również sawanny zalewowe, podtapiane przez wody wezbranych rzek; sawanny występują w klimacie z wyraźnie zaznaczonymi 3 porami roku: deszczową (18–24°C), suchą chłodną (14–20°C) i suchą gorącą (26–30°C, czasem do 45°C); gleba jest na ogół drobnoziarnista; w suchym klimacie odpowiada trawom, lecz nie sprzyja rozwojowi drzew; coroczne pożary sawann w okresie suchym, zwykle wzniecane przez człowieka, nie szkodzą pyrofitom, z których składa się roślinność tej formacji, pożary bywają nawet czynnikiem sawannotwórczym; sawanny występują w okresowo suchej strefie roślinności podrównikowej Ameryki, Afryki, Azji i Australii; na sawannach żyją w wilekich stadach liczni roślinożercy; sawanna często jest wykorzystywana jako naturalne pastwisko.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Sawanna (Kenia) fot. K. Gardyna/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Impala, Aepyceros melampus fot. E. i K. Dębniccy/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia