flora
 
Encyklopedia PWN
flora,
bot. ogół gatunków roślinnych występujących na określonym obszarze i w określonym czasie geologicznym;
może to być ogół gatunków określonego siedliska (np. flora wodna), określonej jednostki geograficznej (np. flora Tatr), a nawet określonego państwa lub jednostki administracyjnej (np. flora Polski, flora województwa mazowieckiego); może być także flora wybranych grup systematycznych (np. flora traw Gór Sowich), wreszcie flora związana z określonym czasem geol. (np. flora plejstoceńska roślin nagonasiennych środkowej Europy); flora stanowi ważną część środowiska geograficznego, a jej poznanie ma duże znaczenie naukowe i gospodarcze (rolnictwo, leśnictwo).
Flora Polski i ziem ościennych została opisana w podstawowym dziele: W. Szafer, S. Kulczyński, B. Pawłowski Rośliny polskie (1953); poświęcono jej również wydawnictwa specjalne, m.in. «Flora Polska...» i «Atlas Flory Polskiej...». Badaniem flory zajmuje się florystyka.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia