zbiorowisko roślinne
 
Encyklopedia PWN
zbiorowisko roślinne,
ekol. każde naturalne zgrupowanie roślin różnych gatunków (bez względu na skład gatunkowy) występujących na danym obszarze, stanowiące pewną przestrzenną całość;
fitosocjol. klasyfikacja zbiorowisk roślinnych opiera się bądź na kryteriach fizjonomiczno-ekologicznych (formacja roślinna), bądź florystyczno-strukturalnych (zespół roślinny); opracowaniem systemu wyróżnionych jednostek zbiorowisk roślinnych według zasady naturalnego podobieństwa zajmuje się systematyka zbiorowisk roślinnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia