równikowe wilgotne lasy
 
Encyklopedia PWN
równikowe wilgotne lasy, wilgotny las równikowy zawsze zielony, wiecznie zielony las równikowy (higromegatermiczny), tropikalny las deszczowy,
ekol. bujne lasy, występujące w klimacie bardzo ciepłym i wilgotnym;
nizinna odmiana wilgotnych lasów równikowych jest formacją roślinną o największym ze wszystkich zróżnicowaniu gatunkowym. Średnia miesięczna temp. wynosi 25–28°C. Deszcze padają ponad 200 dni w roku, a roczna suma opadów wynosi 2000–4000 mm (i więcej). Pory roku są słabo zaznaczone, długość dnia jest prawie stała i wynosi 10,5–13,5 godziny. Podłoże lasu jest wilgotne, maziste; brak ściółki, która w bardzo szybkim tempie ulega rozkładowi. Las składa się z 3 gł. warstw: drzew, krzewów i runa; dodatkowym elementem są epifity i liany. Warstwa drzew jest kilkupoziomowa, bardzo bogata florystycznie; wiek drzew dochodzi do 250 lat; mają one płytkie systemy korzeniowe, ale częstsze są korzenie skarpowe i podporowe. Warstwa krzewów składa się gł. z podrostu drzew i z powodu silnego zacienienia jest słabo rozwinięta. Runo jest również słabo wykształcone, a miejscami może w ogóle nie występować.
Wilgotne lasy równikowe tworzą strefę ciągnącą się wzdłuż równika, przerwaną łańcuchem Andów w Ameryce Południowej i wyżynami w Afryce Wschodniej. W Ameryce Południowej lasy te zajmują Niz. Amazonki, część Wyż. Gujańskiej i wąski pas pobrzeża atlantyckiego. Poza tym ciągną się od Ekwadoru przez Kolumbię do Wenezueli; zajmują wschodnią część Ameryki Środkowej; miejscami występują na Wielkich Antylach i Małych Antylach. W Afryce wilgotny las równikowy występuje w Kotlinie Konga, Górnej Gwinei i na Madagaskarze (silnie zdegradowany). W Azji zajmuje Ghaty Zachodnie, południowy Cejlon oraz zachodnią część Płw. Indochińskiego, Płw. Malajski, Archipelag Malajski, Filipiny. W Australii pokrywa niewielkie obszary na północno-wschodnim pobrzeżu Queenslandu. Obecnie znaczna część wilgotnych lasów równikowych jest wycięta i wg niektórych szacunków lasy te przestaną istnieć w połowie XXI w., jeśli tempo ich wyrębu nie ulegnie spowolnieniu.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Dominika, las deszczowyfot. M. Jędrusik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Lasy deszczowe fot. D. Raczko/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia