ewolucyjna

Encyklopedia PWN

radiacja adaptatywna, radiacja przystosowawcza, radiacja adaptacyjna,
biol. proces różnicowania się grupy systematycznej na wiele mniejszych jednostek zajmujących rozmaite nisze ekologiczne i odmiennych pod względem cech anatomicznych i fizjologicznych;
antropol. jednostki klasyfikacji wewnątrzgatunkowej zmienności człowieka;
rugozy, korale czteropromienne, Rugosa, Tetracorallia,
wymarła podgromada koralowców;
synapsydy, Synapsida,
w tradycyjnym rozumieniu — podgromada gadów ssakokształtnych; w szerszym ujęciu ewolucyjnym jest to linia filogenetyczna, wyodrębniona już w karbonie, obejmująca zarówno wymarłe w jurze gady ssakokształtne, jak i wywodzące się z nich ssaki.
Urbanek Adam, ur. 15 IV 1928, Krosno, zm. 3 VI 2014, Warszawa,
paleozoolog i biolog ewolucyjny;
biol. ewolucyjna zasada przyjmująca, że dobór naturalny faworyzuje takie dziedziczne sposoby zachowania się osobnika, które dają największe korzyści (zyski) przy najmniejszych stratach (kosztach, ang. investment).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia