ewolucyjna

Encyklopedia PWN

anageneza
[gr.],
biol. procesy ewolucyjne prowadzące do ulepszeń budowy i funkcjonowania organizmu, a tym samym do zwiększenia niezależności organizmu od środowiska;
Baldwina efekt, asymilacja genetyczna,
biol. proces ewolucyjny prowadzący do powstawania genetycznie utrwalonych struktur, które pierwotnie musiały stanowić reakcję organizmu na częste używanie danych narządów.
Baudouin de Courtenay
[bo:duę̣ dö kurtönẹ]
Jan Ignacy Niecisław Wymowa, ur. 13 III 1845, Radzymin, zm. 3 XI 1929, Warszawa,
najwybitniejszy polski językoznawca, jeden z największych lingwistów świata.
Baur Ferdinand Christian, ur. 21 VI 1792, Schmiden k. Cannstatt, zm. 2 XII 1860, Tybinga,
niem. teolog ewangelicki;
bioinformatyka
[gr.-łac.],
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się sposobami gromadzenia, przekazywania i przetwarzania informacji w układach biol., gł. na poziomie mezoskopowym (na poziomie makromolekuł);
bradytelia
[gr.],
biol. szybkość przemian ewolucyjnych mniejsza (ewolucja bradyteliczna) od przeciętnego tempa ewolucji w danej grupie organizmów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia